Sinh viên xem hướng dẫn nộp hồ sơ bên trên trước khi đăng ký.
Hạn nộp hồ sơ 17h:00 ngày 09/09/2023